Cambridge protiotik / antibiotik študija, 1. del

(The Cambridge Probiotic/Antibiotic Trial 1)

Učinek probiotikov na preprečevanje motenj črevesne mikroflore po antibiotični terapiji: dvojno slepa, s placebom kontrolirana pilotna študija

Namen

Ta randomizirana, dvojno slepa, s placebom nadzorovana študija je raziskala učinek Lab4 probiotičnega dodatka na sestavo mikroflore črevesja in preprečevanje prevelike razraščenosti patogenih mikroorganizmov kot odziv na antibiotično zdravljenje.

Metoda

  • Študija je bila izvedena v Addenbrooke’s Hospital v Cambridgu.
  • 22 pacientov, ki so potrebovali antibiotično terapijo, je bilo razdeljenih v tri skupine.

metoda

  • Analize blata so bile nato izvedene v 28-dnevnem obdobju, da bi ocenili različne populacije bakterij v črevesni mikroflori.

Rezultati

1. Skupno število fakultativnih anaerobov:

  • Pri bolnikih, ki so se zdravili z antibiotiki in placebom, se je ob koncu zdravljenja z antibiotiki skupno število bistveno povečalo (* P <0,05), prav tako se je povečala post-antibiotična terapija (* P <0,05) (skupina 1).
  • Pri bolnikih na antibiotikih in placebu se je ob koncu zdravljenja z antibiotiki skupno število bistveno povečalo (* P <0,05), vendar se je znatno zmanjšalo po uvedbi Lab4 probiotičnega dodatka po antibiotikih (* P <0,05) (skupina 2).
  • Pri bolnikih na antibiotikah in Lab4 probiotikih je skupno število ostalo stabilno v celotnem obdobju študije (skupina 3).

Skupno število ‘neželjenih’ fakultativnih anaerobov

graf 1

2. Lab4 dodajanje je zmanjšalo pretirano razraščanje koliformov, enterokokov in stafilokokov pri ponovnem vzpostavljanju mikroflore po antibiotični terapiji.

Po-antibiotična terapija: Skupno število fekalnih koliformov, enterokokov in stafilokokov (%)

graf 2

Zaključek

Pokazalo se je, da je dopolnjevanje z Lab4 probiotiki med antibiotično terapijo zmanjšalo naraščanje neželjenih in potencialno škodljivih bakterij, tako med zdravljenjem, kot po njem.

Reference

Madden JAJ et al 2005. Effects of probiotics on preventing disruption of the intestinal microflora following antibiotic therapy: A double-blind, placebo-controlled pilot study.

Int Immunopharmacology 5:1091-1097​

https://pdfs.semanticscholar.org/f183/74a2a0b8558afd017a68817ed4725f01e7b1.pdf