Cambridge probiotik / antibiotik študija, 2. del

(The Cambridge Probiotic/Antibiotic Trial 2)

Učinki probiotikov na sestavo črevesne mikroflore po antibiotični terapiji

Namen

Ta randomizirana, dvojno slepa, s placebom nadzorovana študija je raziskala učinek probiotičnega Lab4 dodatka na odpornost na antibiotike v mikrobiotični populaciji črevesne flore po antibiotični terapiji.

Metoda

  • Študija je bila izvedena v Addenbrooke’s Hospital v Cambridgu.
  • 155 pacientov, ki so potrebovali antibiotično terapijo so razdelili v dve skupini.
  • Prva skupina je dnevno prejemala 25 miljard Lab4 probiotikov, 21 dni, v kombinaciji z antibiotiki.
  • Druga skupina je prejemala placebo z antibiotiki.
  • Vzorci blata so bili zbrani 1. dan (pred antibiotiki), 7. dan (konec antibiotične terapije) in 35. dan (4 tedne po antibiotični terapiji).
  • Odpornost na antibiotikie je bila ocenjena v mikroflori.

Rezultati

1. Število Candida albicans v placebo skupini ob koncu antibiotične terapije je bilo bistveno večje kot pri probiotični skupini Lab4. (* P <0,05).

Candida albicans na koncu zdravljenja z antibiotiki

kandida

2. Število fakultativnih anaerobnih in enterobakterij je bilo v probiotični skupini Lab4 bistveno nižje kot v skupini s placebom 4 tedne po antibiotičnem zdravljenju (* P = 0,031 in * P = 0,014).

3. Število bolnikov z na antibiotik odpornimi enterokoki, se je v skupini, ki je prejemala placebo, po antibiotičnem zdravljenju pomembno povečalo (P = 0,012).

4. Stopnja pojavnosti odpornosti na antibiotike pri bolnikih v laboratorijski probiotični skupini Lab4 se po antibiotični terapiji ni spremenila.

Mikrobiotična populacija 4 tedne po antibiotični terapiji

mikroflora 4 tedne po antibiotikih

Povzetek / Zaključek

Pokazalo se je, da je dopolnjevanje z Lab4 probiotiki, ob antibiotični terapiji, zmanjšalo obseg motenj mikroflore v črevesju in zmanjšalo stopnjo odpornosti na antibiotike znotraj znova vzpostavljene mikroflore.

25 miljard 50 miljard

Reference

Plummer S et al 2005.

Effects of probiotics on the composition of the intestinal microbiota following antibiotic therapy.

Int J of Antimicrobial Agents 26:69-74​

https://www.ijaaonline.com/article/S0924-8579(05)00117-2/abstract